Share

Voleybol

Yarışmalar Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon
branş müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Branş Talimat Yönergelerini aşağıdan indirebilirsiniz.

2017 – 2018 Voleybol Branş Talimatı

İndir